דוושת ריתוך

890.00

דוושת ריתוך לרתכת Tig

רתכת אלקטרונית מומלצת לפי סוגי הריתוך השונים